اتحادیه اروپا شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم کرده تا طی چند ماه آینده قابلیتی را […]