مجازات سنگین برای مخفی کردن تابعیت دوم در قزاقستان، امضای 1.6 میلیارد دلار قرارداد همکاری […]