عارف نوروزی رئیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، در حکمی احسان جعفری را به سمت مدیر […]