به رغم پیشرفت ها در کنترل شیوع کرونا در جهان، طی 28 روز گذشته تفاوت […]