سند نوسازی و تحول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ رونمایی شد

سند نوسازی و تحول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ رونمایی شد.

سند نوسازی و تحول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ رونمایی شد

به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی حرف ناب، سند نوسازی و تحول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ رونمایی شد. بر این اساس در تدوین سند نوسازی و تحول بسیج دانشجویی، بیش از چهل نفر از ادوار و نخبگان دانشگاه‌های تهران مشارکت داشته اند. گفتنی است؛ این سند به راهبرد‌ها و سیاست‌های اقدامی سازمان بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های تهران می‌پردازد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید