حضور باشکوه مردم و مسئولان در راه پیمایی روز قدس، شهر سوسنگرد به گزارش خبرنگار […]