نمایش 1 - 6 از 6
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، به گونه‌ای که با اجناسی که مشابه خارجی دارند، قابل رقابت باشند. این امر شاید مهمترین موضوع برای حمایت از تولید داخلی باشد؛‌ زیرا در بسیاری از موارد کالاهای داخلی به دلیل بی‌کیفیتی مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. 06/28/1396 - 14:39
اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو؛ اقتصاد مقاومتی اقتصادی است مقاوم ساز و بحران زُدا که با کاهش وابستگی به بیرون اجرایی می شود. 03/04/1395 - 14:10
حرکت های در حاشیه دولت یازدهم با پرچم داری آقای روحانی به جای اقدامات بنیادین و کارآمد در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم تنها به رکاب زدن های وارونه دوچرخه سواری می ماند که آخر کارش برهمگان روشن و افتادن از سمتی بر زمین است. 02/21/1395 - 12:04
باید فعالین فرهنگی ما در زمینه اقتصاد نیز وارد شوند که امروز آسیب فرهنگی ناشی از اقتصاد است و شاید وقت آن است که کتاب دغدغه های اقتصادی آقا نیز چاپ شود. 02/11/1395 - 14:40
06/18/1394 - 11:40
اشتراک در اقتصاد مقاومتی