نمایش 1 - 3 از 3
نوروز 96 با طعم خدمت به مردم مسئول بسیج دانشجویی مراکز آموزش عالی شهرستان های گچساران و باشت از برگزاری اردوهای جهادی بسیج سازندگی در مناطق محروم این دو شهرستان خبر داد. 01/06/1396 - 12:21
06/18/1394 - 11:40
مشکلات در روستاها زیاد است. البته برای کسانی که بخواهند ببینند. وگر نه آن کسی که نخواهد ببیند، روستاهای کهگیلویه و بویراحمد را در تراز روستاهای ایالت فلوریدا می بیند و بر منکرش لعنت! 05/18/1394 - 10:27
اشتراک در اردوی جهادی