نمایش 1 - 1 از 1
نمازگزاران چرامی با امضاء طوماری ضمن محکوم کردن دیدار فائزه هاشمی با بهائیان، خواستار محاکمه وی توسط دستگاه های قضایی شدند. 03/01/1395 - 11:18
اشتراک در بهایی