نمایش 1 - 1 از 1
بخش دوم در گفت و گو با فرزند اولین شهید مدافع حرم کهگیلویه و بویراحمد: پدرم خیلی دوست داشت که در مراسم ازدواج من به عنوان فرزند ارشد خانواده حضور داشته باشند، اما به دلیل مأموریت مستشاری در عراق نتوانستند حضور یابند، و حتی ما با توجه به این موضوع چندین بار مراسم ازدواج را حتی تغییر داده بودیم 02/26/1395 - 09:50
اشتراک در پاسدار