نمایش 1 - 1 از 1
گفت و گوی با یک امدادگر به مناسبت هفته هلال احمر: امدادگران جمعیت هلال احمر هنگام وقوع رخدادها و حوادث ، بدون چشمداشت و همچون فرشتگان نجات به یاری حادثه دیدگان می شتابند تا با ایثار و فداکاری جانی را نجات دهند و دلی مجروح را تسکین کنند. 02/22/1395 - 13:38
اشتراک در تصادف