نمایش 1 - 3 از 3
مادر! من امروز به عشق تو، همه قوانین علم را زیر پا گذاشتم.علمی که بخواهد مرا از عشق به تو بازدارد، بر خود حرام می دانم. 04/22/1395 - 09:42
گفت و گوی با یک امدادگر به مناسبت هفته هلال احمر: امدادگران جمعیت هلال احمر هنگام وقوع رخدادها و حوادث ، بدون چشمداشت و همچون فرشتگان نجات به یاری حادثه دیدگان می شتابند تا با ایثار و فداکاری جانی را نجات دهند و دلی مجروح را تسکین کنند. 02/22/1395 - 13:38
معلم فداکار یاسوجی گفت: به علت علاقه دو طرفه من ودانش آموزان وعشق به کار وتدریس،خانواده هر روز با خودرو من را به محل کارمی آوردند وبرروی تخت در کلاس تدریس را ادامه می دهم. 02/12/1395 - 10:25
اشتراک در بیمار