نمایش 1 - 2 از 2
شلیک موشکی سپاه دو روز پس از وضع تحریم‌های جدید سنا علیه ایران صورت گرفت. در واقع ترامپ با تحریم جدید به دنبال تهدید ایران بود تا به نوعی تهران را از فعالیت های موشکی خود باز بدارد. شلیک موشک های ایرانی به سمت تروریست ها این پیام را به کاخ سفید می دهد که ایران در برابر تهدید، منفعل نیست و آن را قاطعانه پاسخ می دهد. 03/29/1396 - 10:40
داعش تنها نمونه‌ی اخیر از جریان بنیادگرایی در دنیای مدرن است که محدود به دین اسلام نیست و در بین بودائیان برمه و یهودیان در سرزمین اشغالی و مسیحیان امریکا هم دیده می‌شود. 02/09/1395 - 12:16
اشتراک در داعش