نمایش 1 - 4 از 4
شما مسئولین و علمای دینی! که نسبت به امور جامعه و رنج هایی که بر مردم تحمیل می شود و از جرم و جنایت و فسادی که اتفاق می افتد غافلید و سرگرم امورات خویش هستید بدانید هم سو شدن با دولت های صهیونیستی، خیانتی بزرگ به اسلام، انقلاب و خون پاک شهداست!!! 05/30/1396 - 19:37
هشدار به گروه های فامیلی تلگرام خودتان قضاوت کنید در این همه گروه های دوستان و اشنایان چقدر به عالم مجاز عادت کرده ایم و حتی ان را به نوعی صله رحم حساب می آوریم. آیا استیکر های بوسه،قربانت بروم، میتواند جای بوسیدن و بوییدن کودکان فامیل را بگیرد؟ 05/14/1396 - 15:19
امکانات فوق العاده زیبای شبکه های مانند سلام و سروش در بعد گرافیکی و بهره برداری از تماس رایگان دو طرفه از طریق NODE های متصل به این شبکه در دو طرف برخی از مزایای این شبکه است. 07/24/1395 - 10:07
در تصویر زیر یک خودروی وانت نیسان را مشاهده می کنید که نزدیک به 50 عدد کولر آبی، بار زده است. 02/04/1395 - 11:21
اشتراک در فضای مجازی