نمایش 1 - 1 از 1
سید اسماعیل میری, پاتوق وبلاگ نویسان لنده, وبلاگ نویس برتر ماه مصاحبه با وبلاگ نویس برتر ماه استان: از مدتها قبل به دنبال معرفی وبلاگ نویسان ارزشی بودیم و به حول قوه الهی توانستیم ارتباط خوبی با وبلاگ نویسان ارزشی این حوزه بگیریم. در این مصاحبه ما قصد داریم که با یکی از وبلاگ نویسان ارزشی استان به مصاحبه بپردازیم. وی یکی از وبلاگ نویسان محتوایی و تحلیلی استان است که هم اکنون به عنوان یک فعال فرهنگی در شهر لنده به فعالیت می پردازند. 08/25/1394 - 10:37
اشتراک در پاتوق وبلاگ نویسان لنده