نمایش 1 - 2 از 2
این حقارت را دست به دست نکنید خواستم بنویسم این عکس ها را دست به دست کنید تا همگان باخبر شوند که در خانه شان چه خبرست؛ اما نگران شدم خدای نکرده این عکس ها دست پدران و مادران شهدا بیافتد. غصه نمی خورند؟ رنج نمی کشند؟ احساس حقارت نمی کنند؟ 05/16/1396 - 16:23
مسابقه وبلاگی, اربعین حسینی, عکس سلفی, محرم, حرف ناب حرف ناب برگزار میکند: به منظور مشارکت شما مخاطبان گرانقدر در نظر دارد تا این ماه مسابقه ای تحت عنوان " برترین عکس سلفی محرم و پیاده روی اربعین حسینی " برگزار نماید. 08/17/1394 - 15:19
اشتراک در عکس سلفی