نمایش 1 - 1 از 1
ترور از جمله مسائل مهم اجتماعی در عرصه بین المللی و مهم ترین عامل تهدیدکننده صلح و امنیت و حقوق ملت هاست و مهم ترین گروهی که بعد از انقلاب علناً به رو در رویی با نظام روی آورد سازمان مجاهدین خلق بود. 07/23/1396 - 08:18
اشتراک در شهید محراب