نمایش 1 - 1 از 1
شهید بروجردی بارها می‌گفت:آن کس که مردم کردستان را دوست داشته باشد می‌تواند در کردستان کار کند و من به این مردم محروم و ستمدیده علاقه دارم. 07/17/1396 - 15:40
اشتراک در مسیح کردستان