نمایش 1 - 1 از 1
امام حسین (ع) در اندیشه متفکران غربی دکتر “کریس هیوئر” اسلام شناس و اندیشمند مسیحی اهل ایرلند، از جمله کسانی است که طی سالها مطالعه وتحقیق در باره اسلام، تلاش نموده است تا چهره واقعی اسلام و رهبران بزرگ آن نظیر پیامبر(ص)، امام علی (ع) وامام حسین (ع) را به جامعه غربی وغیر مسلمان معرفی نماید. 07/05/1396 - 19:02
اشتراک در دکتر کریس هیوئر