نمایش 1 - 1 از 1
به مناسبت 27 تیر سالروز امضای قطعنامه 598 ... قبول این مسئله (قبول قطعنامه) برای من، از زهر کشنده ‏تر است؛ ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او، این جرعه را نوشیدم. در شرایط کنونی، آن چه موجب این امر شد، تکلیف الهی‏ ام بود. 04/27/1396 - 14:57
اشتراک در جام زهر